კანტის აკადემია გახდა წამყვანი საგანმანათლებლო პლატფორმა არაფორმალური განათლების მიმართულებით.

დაფუძნებიდან დღემდე, კანტის აკადემიამ შეძლო 1500-მდე სკოლის მოსწავლისა და სტუდენტის  გონებრივი და ემოციური ტრანსფორმაცია.

კანტის აკადემია არის წამყვანი ადგილობრივი და საერთაშორისო ორგანიზაციების პარტნიორი, მათ შორის: საქართველოს პარლამენტი, საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია, ა.შ.შ-ს საელჩო საქართველოში, ქალაქ თბილისის საკრებულო, გაეროს მოდელირების საერთაშორისო ასოციაცია ამერიკაში, ვებსტერის უნივერსიტეტი, პრაღის ნიუ-იორკის უნივერსიტეტი, ნოტინგემის უნივერსიტეტი და სხვა წამყვანი ავტორიტეტული ორგანიზაციები.