კანტის აკადემია არის პირველი არაფორმალური საგანმანათლებლო პლატფორმა საქართველოში, რომელმაც შემოიტანა დასავლური სტანდარტები განათლების სფეროში და დაიწყო მუშაობა მოზარდებთან სააზროვნო სისტემის გაფართოების, ემოციური ინტელექტის ზრდის, გონებრივი ტრანსფორმაციისა და კომუნიკაციის თანამედროვე ტექნიკების განვითარების კუთხით.

კანტის აკადემია აერთიანებს დარგის გამორჩეულ სპეციალისტებს და ქოუჩებს, რომლებიც სწავლების თანამედროვე ტექნიკების გამოყენებით აღწევენ საუკეთესო შედეგებს მოზარდებთან.